مبلمان شهری

فروردین ۱۵, ۱۴۰۰

مبلمان شهری

مبلمان شهری چیست؟ مبلمان شهری در ایران از گذشته تاکنون شهر ما خانه ما شعاری است که در طی چند سال اخیر توجه ویژه و جدی […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۷

رنگ و مبلمان شهری

     همانطور که می دانیم از جمله معیارهای اصلی بهره گیری از مبلمان شهری، تقسیمات منطقه ای، عناصر شهری، نوع معماری و بافت محلی است. […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۷

موارد استفاده از پایه دوربین

  همانطور که می دانیم استفاده از دوربین در شهرهای امروزی جهت کنترل بهتر ترافیک، کنترل و مدیریت محدودیت های ترافیکی مختلف و ارائه قضاوت های […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۷

دستگاه بدنسازی پارکی

دستگاه های بدنسازی پارکی: دستگاه بدنسازی پارکی با تکامل و بزرگ شدن شهرها و به دنبال آن گسترش شهرنشینی، بی تحرکی، عدم تناسب اندام، پدیدار شدن […]