مقالات

دی ۵, ۱۴۰۰

مخزن زباله مکانیزه

فهرست1 مخزن زباله مکانیزه2 انواع مخزن زباله شهری2.1 مخزن زباله گالوانیزه2.1.1 دسته مخزن های گالوانیزه،2.2 مخزن زباله مکانیزه2.2.1 جنس مخزن مکانیزه2.2.2 سطل زباله مکانیزه در اولویت2.2.3 […]
فروردین ۱۶, ۱۴۰۰

نقش پل عابر پیاده

همانطور که می دانیم دلیل اصلی ایجاد پل عابر پیاده در بزرگ راهها، خیابان های شلوغ، شریان های فرعی و غیره محافظت از جان عابرین پیاده […]
فروردین ۱۶, ۱۴۰۰

مخازن زباله پارکی و شهری

پیرامون مخازن زباله پارکی که به عنوان یک عنصر حیاتی و ضروری در صنعت مبلمان شهری مطرح است موارد و مسائل گوناگونی را می بایست مورد […]
فروردین ۱۶, ۱۴۰۰

آلودگی نوری

آلودگی نوری در کنار انواع آلودگی ها مانند: هوا، آب، آلودگی صوتی، مواد رادیو اکتیو، آلودگی الکترومغناطیسی، حرارتی و آلودگی منظر، قرار می گیرد. یک مثال […]
فروردین ۱۶, ۱۴۰۰

پایه چراغ سولار|پایه چراغ خورشیدی

فهرست1 پنل پلی کریستال2 پنل مونو کریستال3 پنل نواری ایجاد نور و روشنایی توسط سیستم های خورشیدی دارای مزایای بسیار و البته معایبی چند همراه است. […]
فروردین ۱۶, ۱۴۰۰

اصول نورپردازی شهری

نورپردازی شهری معمولا تک رنگ میباشد مگر اینکه بخواهد معنایی را رسانده یا تعریفی خاص را ارائه دهد. هم اکنون تهیه نقشه طرح جامع نورپردازی به منظور ارائه به […]
فروردین ۱۵, ۱۴۰۰

برج نوری

فهرست1 برج های نوری چیست و چه کاربردی دارد ؟2 تفاوت برج روشنایی با پایه چراغ چیست ؟2.1 نوع تولید دکل روشنایی3 موارد مهم در تولید […]
فروردین ۱۵, ۱۴۰۰

مبلمان شهری

فهرست0.1 مبلمان شهری چیست؟0.1.0.1 مبلمان شهری در ایران از گذشته تاکنون1 مزایای مبلمان شهری :1.1 قدمت مبلمان شهری در ایران1.2 مبلمان شهری از منظر زیبایی شناختی1.3 […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۷

رنگ و مبلمان شهری

     همانطور که می دانیم از جمله معیارهای اصلی بهره گیری از مبلمان شهری، تقسیمات منطقه ای، عناصر شهری، نوع معماری و بافت محلی است. […]
کاتالوگ
فارسی