مبلمان شهری – محیطی

لوازم بازی پارکی

شامل انواع مجموعه بازی پلی اتیلن و لوازم بازی پارکی فلزی همراه با عکس و مشخصات فنی میباشد.

نیمکت پارکی

شامل انواع نیمکت های پارکی فلزی، چوبی و سنگی همراه با مشخصات فنی میباشد.

سطل زباله

شامل انواع سطل زباله پارکی و انواع سطل زباله مکانیزه همراه با عکس و مشخصات فنی میباشد.

ست ورزشی

شامل انواع دستگاه های بدنسازی پارکی ( ست ورزشی ) میباشد.

میز پینگ پنگ و فوتبال دستی

شامل عکس و مشخصات فنی میز پینگ پنگ و فوتبال دستی پارکی میباشد.

انواع کفپوش

شامل معرفی انواع کفپوش گرانولی، تاتامی و اپوکسی همراه با مشخصات فنی میباشد.