کار کرد های مبلمان شهری

مرداد ۳۱, ۱۳۹۷

کارکردهای مبلمان شهری

لوازم و تجهیزات مبلمان شهری تنوع زیادی دارند، هر طیف از مبلمان شهری وظایف و کارکردهای خاصی بر عهده می گیرند از قبیل: تعیین جهت و […]