پیرامون صندلی پارکی یا نیمکت پارکی

31 مرداد 1397

درباره نیمکت پارکی

   پیش بینی محل نشستن و نقش آن در زیبا سازی فضاهای شهری بسیار مهم است. محل های نشستن از عناصر مهم مبلمان شهری محسوب میشود […]
31 مرداد 1397

پیرامون صندلی پارکی یا نیمکت پارکی

یکی از لوازم مهم، ضروری و مورد نیاز شهروندان، نیمکت پارکی جهت استراحت است. نیمکت پارکی از قرن نوزدهم میلادی معمول گردید و در رده ی […]
کاتالوگ
فارسی