نورپردازی شهری

29 مرداد 1397

نورپردازی شهری و محیطی ( مراحل طراحی روشنایی شهری )

به طور معمول در  پروژه های طراحی روشنایی سه مرحله زیر طی میشود: طراحی مفهومی:       در این مرحله طراح روشنایی شهری به صورت شماتیک ایده […]
29 مرداد 1397

نورپردازی در بستر فضای شهری

     نورپردازی شهری چنانچه به درستی و به صورت مناسبی طراحی شود می تواند باعث ارتقای کیفیت زندگی شبانه شهری گردد. اما اگر در طراحی روشنایی […]
کاتالوگ
فارسی