مبلمان شهری

31 مرداد 1397

رنگ و مبلمان شهری

     همانطور که می دانیم از جمله معیارهای اصلی بهره گیری از مبلمان شهری، تقسیمات منطقه ای، عناصر شهری، نوع معماری و بافت محلی است. […]
31 مرداد 1397

گستردگی مبلمان شهری

     مبلمان شهری چه از نقطه نظر تنوع و گوناگونی و چه از منظر مفهومی دامنه گسترده ای دارد. در یک تعریف ساده: مبلمان شهری به […]
31 مرداد 1397

کارکردهای مبلمان شهری

لوازم و تجهیزات مبلمان شهری تنوع زیادی دارند، هر طیف از مبلمان شهری وظایف و کارکردهای خاصی بر عهده می گیرند از قبیل: تعیین جهت و […]
31 مرداد 1397

جایگاه مبلمان شهری در حوزه مدیریت شهری

     در زندگی امروزی جایگاه و اهمیت مبلمان شهری، نقش آن در بهبود فضای شهری و ارتباط بین عناصر مبلمانی با فضاهای مختلف بسیار زیاد است. […]
31 مرداد 1397

تاریخچه مبلمان شهری در ایران

   کشور عزیزمان ایران دارای تمدنی بزرگ، قدمتی زیاد و فرهنگی غنی و سرشار است. بقا، ماندگاری و عمر دراز تمدن ایرانی نشانه ای ساده و […]
31 مرداد 1397

بررسی شاخص های مهم در طراحی مبلمان شهری

  مبلمان شهری بخش مهمی از محیط شهری را تشکیل می دهد که در تلفیق و تعامل مستقیم یا غیر مستقیم با سایر امکانات شهر با […]
31 مرداد 1397

ارتباط شهروندان با عناصر مبلمان شهری

طراحی عناصر مبلمان شهری باید به گونه ای باشد که با توجه به خصیصه های فرهنگی و هویت هر جامعه و مولفه های فرهنگی در آن […]
کاتالوگ
فارسی