طراحی روشنایی

29 مرداد 1397

فاکتورهای موثر در طراحی روشنایی شهری

فاکتورهای موثر در طراحی روشنایی شهری   نوع فعالیت:      اولین و مهترین عامل در طراحی روشنایی نوع فعالیتی است که در آن محیط صورت می […]
29 مرداد 1397

طراحی روشنایی شهری و دیدگاه زیست محیطی

     از آنجا که در کشور ما قسمت عمده انرژی الکتریکی از نیروگاه ها با سوخت های فسیلی تامین می شود، مصرف انرژی الکتریکی به معنی […]
کاتالوگ
فارسی