روشنایی

29 مرداد 1397

نورپردازی شهری و محیطی ( مراحل طراحی روشنایی شهری )

به طور معمول در  پروژه های طراحی روشنایی سه مرحله زیر طی میشود: طراحی مفهومی:       در این مرحله طراح روشنایی شهری به صورت شماتیک ایده […]
کاتالوگ
فارسی