درباره نیمکت پارکی

مرداد ۳۱, ۱۳۹۷

درباره نیمکت پارکی

   پیش بینی محل نشستن و نقش آن در زیبا سازی فضاهای شهری بسیار مهم است. محل های نشستن از عناصر مهم مبلمان شهری محسوب میشود […]