نورپردازی

مرداد ۲۹, ۱۳۹۷

نورپردازی شهری و محیطی ( مراحل طراحی روشنایی شهری )

به طور معمول در  پروژه های طراحی روشنایی سه مرحله زیر طی میشود: طراحی مفهومی:       در این مرحله طراح روشنایی شهری به صورت شماتیک ایده […]
مرداد ۲۹, ۱۳۹۷

نورپردازی در بستر فضای شهری

     نورپردازی شهری چنانچه به درستی و به صورت مناسبی طراحی شود می تواند باعث ارتقای کیفیت زندگی شبانه شهری گردد. اما اگر در طراحی روشنایی […]
مرداد ۲۹, ۱۳۹۷

فاکتورهای موثر در طراحی روشنایی شهری

فاکتورهای موثر در طراحی روشنایی شهری   نوع فعالیت:      اولین و مهترین عامل در طراحی روشنایی نوع فعالیتی است که در آن محیط صورت می […]
مرداد ۲۹, ۱۳۹۷

طراحی روشنایی شهری و دیدگاه زیست محیطی

     از آنجا که در کشور ما قسمت عمده انرژی الکتریکی از نیروگاه ها با سوخت های فسیلی تامین می شود، مصرف انرژی الکتریکی به معنی […]