روشنایی شهری

فروردین ۱۶, ۱۴۰۰

پایه چراغ سولار|پایه چراغ خورشیدی

ایجاد نور و روشنایی توسط سیستم های خورشیدی دارای مزایای بسیار و البته معایبی چند همراه است. بدون تردید زمانیکه که از منابع تجدید پذیر مانند […]
فروردین ۱۶, ۱۴۰۰

اصول نورپردازی شهری

نورپردازی شهری معمولا تک رنگ میباشد مگر اینکه بخواهد معنایی را رسانده یا تعریفی خاص را ارائه دهد. هم اکنون تهیه نقشه طرح جامع نورپردازی به منظور ارائه به […]
فروردین ۱۵, ۱۴۰۰

برج نوری

برج های نوری چیست و چه کاربردی دارد ؟ صنعت دکل توانسته کاربرد خود را در تمام زمینه ها و همه جا ثابت کند . یکی […]