روشنایی شهری

16 فروردین 1400

آلودگی نوری

آلودگی نوری در کنار انواع آلودگی ها مانند: هوا، آب، آلودگی صوتی، مواد رادیو اکتیو، آلودگی الکترومغناطیسی، حرارتی و آلودگی منظر، قرار می گیرد. یک مثال […]
16 فروردین 1400

پایه چراغ سولار|پایه چراغ خورشیدی

ایجاد نور و روشنایی توسط سیستم های خورشیدی دارای مزایای بسیار و البته معایبی چند همراه است. بدون تردید زمانیکه که از منابع تجدید پذیر مانند […]
16 فروردین 1400

اصول نورپردازی شهری

نورپردازی شهری معمولا تک رنگ میباشد مگر اینکه بخواهد معنایی را رسانده یا تعریفی خاص را ارائه دهد. هم اکنون تهیه نقشه طرح جامع نورپردازی به منظور ارائه به […]
15 فروردین 1400

برج نوری

برج های نوری چیست و چه کاربردی دارد ؟ صنعت دکل توانسته کاربرد خود را در تمام زمینه ها و همه جا ثابت کند . یکی […]
کاتالوگ
فارسی