مبلمان شهری چه از نقطه نظر تنوع و گوناگونی و چه از منظر مفهومی دامنه گسترده ای دارد. در یک تعریف ساده: مبلمان شهری به مجموعه ای از اشیاء، تجهیزات، لوازم، دستگاه ها، علائم، نمادها، ابنیه ها و در کل به عناصری اطلاق میگردد که در خیابان ها، معابر، پارک ها و.. وجود دارند یا به طور دقیق تر نصب شده اند تا مورد استفاده عموم شهروندان قرار گیرند.

     به جرات میتوان گفت انسان تنها مخلوق آفریدگار می باشد که باید هویت و ماهیت خود که همانا انسان شدن است را بیاموزد و این مهم میسر نمی شود مگر در تعامل و تقابل با دیگران و به تعبیری در زندگی اجتماعی؛ که طبیعتا فضاهای عمومی بهترین و مناسب ترین بستر برای تحقق این امر است. بنابراین نیاز حیاتی بشر به زندگی در کنار هم و در پی آن تشکیل جوامع روستایی و شهری نیاز به دسترسی به امکانات و تجهیزاتی که برای عموم در دسترس باشد را رقم میزند که در تحلیل نهایی میتواند تعریف دیگری از مبلمان شهری ارائه دهد.

     لزوم حضور و وجود انواع اسباب و اثاثیه شهری که در هر خیابان، معبر، میدان، پارک و فضاهای مختلف شهر که قابل روئیت و استفاده است صنعت مبلمان شهری را به وجود آورده است.

     به صورت جزئی تر، انواع نیمکت پارکی، مخازن زباله پارکی و شهری، ایستگاه اتوبوس، تجهیزات ترافیکی مانند: سرعتگیر، جداکننده ترافیکی، علائم راهنمایی و رانندگی، بشکه ترافیکی و.. ، نرده ها و تیرک ها، لوازم ورزشی پارکی، گلدان شهری، آب نما، صندوق پست، تجهیزات روشنایی مانند: انواع برج نوری، پایه چراغ خیابانی، چراغ پارکی و غیره در کنار سرپناه ها، نشیمنگاه ها و.. به منظور ایجاد حس راحتی، آسایش، آرامش، رفاه و امنیت جملگی در کالبد صنعت مبلمان شهری جای دارند.

     از نام های دیگری که برای مبلمان شهری در جوامع دیگر رایج است میتوان به مبلمان خیابانی، مبلمان همگانی، مبلمان فضای باز و تجهیزات شهری اشاره کرد.