نورپردازی شهری چنانچه به درستی و به صورت مناسبی طراحی شود می تواند باعث ارتقای کیفیت زندگی شبانه شهری گردد. اما اگر در طراحی روشنایی شهری، پارامترهای لازم به درستی انتخاب نشوند ضمن اتلاف مقدار زیادی از انرژی، ممکن است جلوه شبانه شهر بسیار نازیبا و نورپردازی مبلمان شهری ناپسند گردد. امری که متاسفانه امروزه در بسیاری از شهرهای کشور ما به میزان زیادی مشاهده می شود.

     برای دستیابی به طرح های روشنایی مطلوب، مراحلی باید طی شود و عوامل موثر در طراحی روشنایی شهری نیازمند دقت نظر و کار کارشناسی دقیق است.

     تکنیک های مناسب برای بهبود طراحی مبلمان شهری و روشنایی شهری- محیطی از جمله استفاده از تجهیزات به روز و کم مصرف مانند: انواع پرژکتورهای LED ، پرژکتورهای SMD و پرژکتورهای COB میبایست بررسی و عملیاتی گردند؛ و در نهایت توجه به تاثیرات زیست محیطی طرح های روشنایی شهری امری غیر قابل اجتناب است.

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

ارسال دیدگاه