پیش بینی محل نشستن و نقش آن در زیبا سازی فضاهای شهری بسیار مهم است. محل های نشستن از عناصر مهم مبلمان شهری محسوب میشود لذا برنامه ریزان و طراحان با مجهز کردن فضاهایی از شهر با نیمکت، محلی جهت توقف، آرامش، گفتگو و تعامل اجتماعی که از نیازهای ضروری انسان است، به وجود می آورند. انواع مبلمان شهری با کاربری نشستن عبارتند از:

  • نیمکت پارکی یا نیمکت محوطه ای
  • خمیدگی ها
  • لبه ها
  • سکو ها

     طراحی اماکنی جهت نشستن در پارک ها و شاید کنار میدان ها و برخی پیاده رو ها به 2 شکل است: محل نشستن بلند مدت و محل نشستن کوتاه مدت

     جهت نشستن طولانی الزاما از نیمکت های پارکی دارای تکیه گاه و دستک دار استفاده می شود تا شهروندان دیرتر خسته و از شرایط راحتی بیشتری برخوردار باشند.

     محل های نشستن کوتاه مدت، ساده ترند و البته چند کاره تر؛  نظیر نیمکت های سنگی یا نیمکت های بتنی بدون پشتی؛ نیمکت های چوبی یا فلزی ایستگاه های اتوبوس، سکو ها و پله ها معمولا به صورت ردیفی، با اندازه های متناسب برای نشستن در محل های مناسب تعبیه میشوند.

انواع نیمکت پارکی از نظر جنس یا مصالح عبارتند از:

  • نیمکت پارکی تمام فلز
  • نیمکت پارکی فلزی و چوبی
  • نیمکت پارکی چدنی
  • نیمکت پارکی چدنی و چوبی
استفاده از ماده ترکیبی چوب پلاست نیز به جای استفاده از چوب، معمول می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

ارسال دیدگاه