در زندگی امروزی جایگاه و اهمیت مبلمان شهری، نقش آن در بهبود فضای شهری و ارتباط بین عناصر مبلمانی با فضاهای مختلف بسیار زیاد است. ارتباط مستقیمی نیز بین زیبایی فضاهای شهری با این عناصر وجود دارد و یقینا نوع، چیدمان، مدل، مواد اولیه و.. در تهیه تجهیزات مبلمان شهری بر نیازها، ادراکات و رفتارهای شهری اثر گذار است. ضمنا نمی توان نقش و اهمیت مبلمان را از نقطه نظر سیمای شهری و نیز از منظر برنامه ریزی ها و طراحی، جهت هویت بخشی به شهر و شهروندان در کنار تسهیلات رفاهی نادیده گرفت.

     برای داشتن شهری سالم مبلمان شهری از جهت کمیت، کیفیت، دوام، راحتی و محل قرارگیری از مولفه های سازنده و حیاتی است. زیرا با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و به دنبال آن تغییر تعاریف شهر و فضاهای شهری و همچنین تغییر اصول نگرشی به مدیریت شهری، مبلمان شهری فقط به نیازهای فیزیکی شهروندان پاسخ نمی دهد بلکه به دلایل مذکور، این مقوله به گونه ای در بطن اجزای شهری قرار گرفته و به آن گره خورده است که مباحث فرهنگی، اجتماعی، خاطره و نیازهای روانی شهروندان را نیز در بر میگیرد.

     اساس ارتباط شهر با شهروند عناصر شهری است، اما تنها در شهرهای مهندسی ساز، اصولی و هماهنگ؛ به بیان دیگر وظیفه ارتباط، کنترل، هدایت، رفاه، تبلیغات، تزئین، تفریح و امنیت در سطح شهر کاملا بر عهده مبلمان شهری است.

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

ارسال دیدگاه