یکی از عوامل مهم در ایجاد امنیت و رفاه در شهرها علائم ترافیکی هستند. تابلو ها والمان های ترافیکی احتمال تصادفات و تخلفات را به عنوان ابزارهای راهنما و نظارتی کاهش داده و با اصلاع رسانی صحیح و به جا به پلیس راهنمایی و رانندگی در مدیریت و کنترل ترافیک کمک می کنند. لذا علائم راهنمایی نامناسب، ناکافی یا با جانمایی غیر اصولی کاملا نتیجه عکس خواهند داشت.

توجه و احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی و همچنین بهره وری مطلوب از علائم و تجهیزات ترافیکی قبل از آنکه یک مسئله علمی و فنی باشد یک مقوله فرهنگی است و طبیعتا نیاز به فرهنگ سازی دارد.

به طور کلی می توان برای علائم ترافیکی و تابلوهای مورد استفاده در سطح شهرها، چند نقش کلی به شرح زیر تعیین نمود:

  • تابلو های اطلاع رسان شهری و جاده ای
  • پنل های تبلیغاتی
  • علائم و تابلو های راهنمایی و رانندگی شهری و جاده ای
  • تابلو و علائم راهنمای شهری
  • تابلو های شناسایی ( ابنیه، میدان ها، کوچه ها، پارک ها و .. )
  • تابلو های موقت مانند نشان دادن عملیات ساختمانی، احداث یا تعمیر و ..
  • تابلو های معرفی کاربری

طراحی علائم و تابلو های اطلاع رسانی

شکل و فرم :

بسیاری از علائم، فرم های استاندارد بین المللی دارند و اعمال سلیقه در آنها ممکن نیست مانند: تابلو راهنمایی مثلثی، تابلو مستطیلی و دایره ای؛ لذا علائم شهری باید با دقت طراحی و ساخته شوند تا با استانداردهای طراحی و مقررات جهانی سازگار باشند. اما بعضی علائم هم که جنبه بومی – منطقه ای دارند ملزم به رعایت استانداردهای کشوری یا منطقه ای خود هستند.

تابلو های با پیام های مختصر و مفید زمان دریافت پیام را کوتاه تر کرده، موجب تعیین عکس العمل سریع کاربر شده و در پیشبرد اهداف مدیریت ترافیک مناسب تر هستند.

در استانداردهای کشور های مختلف ارتفاع تابلو های شهری اندکی متفاوت است. قوانین منطقه ای نیز می تواند گوناگون باشد، اما بیشتر این قوانین، ارتفاع را زیر دو سوم ارتفاع ساختمان ها تعیین کرده اند. تابلو های تبلیغاتی باید در ارتفاع 5/2 تا 3 متر نسبت به پیاده رو، و 5/4 تا 7/4 متر نسبت به سطح خیابان ها قرار میگیرند.

جانمایی و محل نصب :

جانمایی علائم راهنمایی و رانندگی و تابلوهای اطلاع رسانی مسئله ای بسیار مهم در کنترل ترافیک و اهداف اطلاع رسانی است. لذا با توجه به موقعیت و فضای محیط و با عنایت به استانداردهای ترافیکی می بایست اصولی و دقیق صورت پذیرد.

جنس و اتصالات :

مواد اولیه ای که در تولید و ساخت تابلوها و علائم ترافیکی به کار میرود باید از مواد مقاوم باشد؛ مانند: ورق آهن با رنگ یا با پوشش گالوانیزه گرم، آلومینیوم و .. ضمنا فونداسیون پایه آنها میبایست از بتن مسلح و به صورت بیس پلیت طراحی و اجرا شود. نوع شبرنگ به کار رفته در تابلوها و علائم ترافیکی به میزان بسیار زیاد در طول عمر آنها اثر میگذارد.

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

ارسال دیدگاه