فارسی

      وجود یک ایستگاه اتوبوس مناسب، برای تمام سیستم های حمل و نقل درون شهری، امری واجب و ضروری است، اما میزان مناسب بودن این ایستگاه ها بستگی به نظر شهروندانی دارد که از آنها استفاده می کنند. از دید مدیران شهری که مسوولیت رسیدگی به این موارد را بر عهده دارند، یک ایستگاه مناسب، ایستگاهی است که به مراقبت و نگهداری کمتری احتیاج دارد اما از دید شهروندان، یک ایستگاه خوب، محیط دید بالایی دارد و امکان سوار شدن راحت به اتوبوس را فراهم می کند. مکان های بدون سایه بان، مکان های تجاری پر رفت و آمد، مکان هایی که آمد و شد افراد سالمند در آنجا بیشتر است و مکان هایی که در آن آب و هوا اعتدال مناسبی نداشته باشد، برای رفاه شهروندان نیازمند به نصب ایستگاه های درون شهری است.

 

  بهترین مکان برای قرار گرفتن ایستگاه های اتوبوس

      بهترین مکان برای قرار گرفتن ایستگاه های اتوبوس، نزدیک به مغازه ها و تقاطع ها است که در این صورت باید سه متر عقب تر از مسیر عبور و مرور قرار گیرد تا موجب بروز ترافیک و مزاحمت برای افراد پیاده نشود. چنانچه ایستگاه از تقاطع دور باشد، سایه بان ایستگاه باید 2متر از پیاده رو عقب تر قرار گیرد تا برای ایستادن اتوبوس مشکلی ایجاد نشود. میدان دید مناسب مردم را قادر می سازد که آمدن اتوبوس را ببینند. ایستگاه هایی که از نظر طراحی ضعیف هستند، به سبکی طراحی شده اند که برای دیدن رفت و آمد اتوبوس، باید ایستگاه را ترک کرد و لب پیاده رو رفت.

     مردم به اطلاعاتی در مورد زمان ورود و خروج توبوس نیاز دارند؛ وجود تابلوهای اطلاع رسانی در ایتسگاه ها، برای شهروندان و توریست ها بسیار جالب و مفید است؛ به ویژه در بسیاری از مراکز شهری که افراد به منیت بیشتری نسبت به دیگر مراکز احتیاج دارند؛ مراکزی مانند پارک ها، مراکز خرید و دیگر مکان های عمومی، باید از تعداد بیشتری چراغ روشنایی استفاده شود. در ایستگاه هایی که چراغ های روشن دارند، شهروندان هنگام انتظار کشیدن، بیشتر احساس امنیت و آرامش می کنند. وجور چراغ در کنار درهای ورودی ساختمان های مسکونی نیز برای رفت و آمد افراد مهم است. حتی هنگام تعطیل بودن مراکز نیز وجود چراغ از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 

English

Bus station is very necessary for transportation systems but amount of suitability of these stations depends on view point of people who use them. In view of urban managers who are responsible for checking these cases, a good station is a station that needs less maintenance but in view of citizens, a good station is a station that has a much view and allows people to ride bus easily. Places without awning and high traffic trade centers, places that old people traffic very much and places that don’t have a good weather need to install urban stations.

 

The best place for placing bus stations is near shops and crossroads and in this case, they should be placed three meter back of passages until they don’t cause traffic and trouble for walking people. If station is far from crossroad, awning of station should be place two meter further back of sidewalk. Suitable visibility allows people to see bus coming. Stations that their design is weak, have designed so that for seeing traffic of bus, people should leave station and go edge of sidewalk. People need to know time of arrival and exit of bus to station. It is very interesting for people and tourists to see information board in stations. More lights should be used in public places that need to more security such as parks, shopping centers. Citizens feel more security while waiting. Light is very important in sides of building doors. Even in holidays, light is important in centers.

 

 

Arabic

محطات الحافله:یجب أن تکون محطۀ الحافلۀ فی کل أنظمۀ وسائط النقل  داخل المدائن ولکن حدها المناسبۀ یتعلق بأراء الذین جلسوا علیه.علی حسب رأی المدیرین المدنی  الذین کان مهمتم الإشراف علی هذه الوسائل  إن محطۀ المناسبۀ تتعلق بإشرافها الأقل،ولکن علی حسب رأی أهالی المدینۀ تشکل محطۀ الممتازۀ من المحطۀ التی تتمتع من مرأی عالیۀ و وسیعۀ وتوفر سهولۀ فی رکاب علی السیارۀ.الأمکنۀ دون مظلۀ الأمکنۀ التجاریۀ کثیرۀ التردد،الأمکنۀ التی یکثر فیها تردد الشیوخ،والأمکنۀ التی لیس فیها الإعتدال المناخیۀ یحتاج إلی نصب محطات فی داخل المدنیۀو ذلک لراحۀ عند أهالی المدینۀ.

 

قرب التقاطل و الدکان  تشکلا  أفضل الأماکن لجعل المحطات و فی هذه الحالۀ یجب أن یبعد ثلاثۀ مترات من مسیر الترددحتی لا یسبب المشاکل المروریه و المزاحمۀ لأفراد الماشی.و إن کانت المحطۀ بعیدا من التقاطع یجب جعلها مترین أبعد من الممشی لعدم ایجاد المشکل فی وقف الحافلۀ.مرأی العیم المناسب یساعد الناس لرؤیۀ مجی الحافلۀ .إن المحطات ضعیفۀ التخطیط  یرسم بالصورۀ التی یجب ترکها لرؤیۀ مجی ء الحافلۀ و ذهاب إلی جانب الممشی.إن الناس إحتاجوا إلی إطلاعات حول زمن تردد الحافلات ،حضر لوحات الإطلاعات فی المحطات و مثمر ثمرا مفیدا لرکاب و لسائح و خاصۀ الناس إحتاجوا إلی الإطمئنان و الأمن الکثیرفی بعض المراکز کالمتنزهات، مراکز البیع،الأماکن العامۀ الأخری  و یجب إستخدام عددا کثیرا من المصابیح الضیاء.و إن وجد مصباح مضیء فی المحطه إن الشخص یشعر بالتأکد و الإطمئنان الکثیرۀ.و یهم المصباح لتردد أمام أبواب الدخولی فی المبانی المسکونیۀ.وحتی إن عطل المراکز یجب فیها نور المصباح

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

ارسال دیدگاه