طراحی عناصر مبلمان شهری باید به گونه ای باشد که با توجه به خصیصه های فرهنگی و هویت هر جامعه و مولفه های فرهنگی در آن با شهروندان ارتباط برقرار کند. شرط برقراری مطلوب این رابطه که بیشتر از نظر بصری قابل بررسی است تطابق بین فرم و عملکرد آن است. اینکه طراحی به چه صورت و در چه فضاهایی است می بایست با توجه به هویت شهر و جامعه صورت پذیرد.

به طور مثال مجسمه ها، نمادها و در کل المان های شهری که در محل هایی خاص مانند میادین و ورودی شهرها نصب می گردند می بایست با اتفاقات تاریخی، اجتماعی و.. هماهنگ باشند تا برای شهروندان ملموس و قابل درک و همچنین خاطره انگیز، هویت بخش و حتی متذکر و یادآوری کننده واقع شوند. برای رسیدن به این منظور محل های انتظار، فضاهای شروع حرکت ( ترمینال ها و ورودی ها و خروجی های شهر )، محل های برگزاری مراسم و اجتماعات مستمر و.. مهم و به تطابق بین فرم و عملکرد کمک میکند.

به طور کلی چنانچه بخواهیم عناصر مبلمان شهری با تمامی اقشار جامعه ارتباطی اثربخش بگذارد، باید در طراحی و انتخاب آن به اندیشه ها، ارزش ها و هویت شهر توجه زیادی کرد.

اهمیت مبلمان شهری در برقراری ارتباط با شهروندان در چهار زمینه قابل تعمق و تامل است:

  • توجه به مبلمان شهری از بعد کاربرد
  • موقعیت اجتماعی و هویت بخشی
  • جنبه فناوری
  • نحوه استفاده

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

ارسال دیدگاه