آلودگی نوری در کنار انواع آلودگی ها مانند: هوا، آب، آلودگی صوتی، مواد رادیواکتیو، آلودگی الکترومغناطیسی، حرارتی و آلودگی منظر، قرار می گیرد. یک مثال ساده از آلودگی نوری دیده نشدن ابر بالای سر شهر تهران در ارتفاعات شمیران به دلیل انعکاس نور از سطح شهر است. با بیان این مثال هر شکل استفاده نابجا، ناخواسته، غیر ضروری و یا بیش از حد استاندارد از نور مصنوعی در شب را آلودگی نوری می نامند.

     علاوه بر دغدغه ستاره شناسان در خصوص آلودگی نوری و عدم امکان رویت آسمان در شب، شاید نگرانی اصلی در این نوع آلودگی ایجاد ناآرامی و بر هم زدن آرامش فکری افراد در زندگی شبانه آنها باشد. در یک اتاق نشیمن در شب، خیرگی بیش از حد منابع نوری و یا عدم تنظیم کنتراست تلویزیون، متناسب با موضوع، می تواند در طول روز موجب عدم تعادل فکری در تصمیم گیری ها و کارهای فرد شود بدون آنکه وی متوجه باشد.

     امروزه جلوگیری از آلودگی نوری، طراحی و نورپردازی و خلق زیبایی ها بدون دارا بودن دانش فنی و تخصصی و استفاده از ابزارهای نورسنجی ( فتومتری ) خاص امکان پذیر نیست.

انواع آلودگی نوری در منزل و محیط های شهری:

 • لامپ بدون چراغ
 • چراغ رو به بالا
 • پنجره بدون پرده
 • چراغ افقی ( چراغ های راس ساختمان که بیشتر جنبه تاکیدی یا تزئینی دارند )
 • چراغ های معیوب
 • چراغ های نا مناسب
 • چهل چراغ های لوستری
 • لامپ های اضافی ( چراغ هایی که روشن بودن یا خاموش بودنشان بی تاثیر است )

اثرات مخرب آلودگی نوری:

 • بر هم زدن تعادل روانی انسان و ایجاد بیماری های خاص
 • بر هم زدن تعادل طبیعت ( اختلال در رشد گیاهان و جانوران، مرگ و میر حشرات، اختلال در مسیریابی پرندگان مهاجر و کوتاه شدن عمر حیوانات و .. ) جالب است که لامپهای LED بهترین راه کار برای جلوگیری از این موارد ( بند2) میباشد.
 • ایجاد خیرگی و خلق حوادث
 • ایجاد مزاحمت نوری ( اختلال در خواب، اختلال عصبی و .. )
 • مغایرت با اصول زیبایی شناختی
 • از دست رفتن آسمان شب

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

ارسال دیدگاه