نورپردازی در بستر فضای شهری

مرداد ۲۹, ۱۳۹۷

نورپردازی در بستر فضای شهری

     نورپردازی شهری چنانچه به درستی و به صورت مناسبی طراحی شود می تواند باعث ارتقای کیفیت زندگی شبانه شهری گردد. اما اگر در طراحی روشنایی […]