علائم رانندگی

مرداد ۲۹, ۱۳۹۷

تابلوها و علائم ترافیکی

یکی از عوامل مهم در ایجاد امنیت و رفاه در شهرها علائم ترافیکی هستند. تابلو ها والمان های ترافیکی احتمال تصادفات و تخلفات را به عنوان […]