روشنایی شهری

29 مرداد 1397

نورپردازی شهری و محیطی ( مراحل طراحی روشنایی شهری )

به طور معمول در  پروژه های طراحی روشنایی سه مرحله زیر طی میشود: طراحی مفهومی:       در این مرحله طراح روشنایی شهری به صورت شماتیک ایده […]
29 مرداد 1397

طراحی روشنایی شهری و دیدگاه زیست محیطی

     از آنجا که در کشور ما قسمت عمده انرژی الکتریکی از نیروگاه ها با سوخت های فسیلی تامین می شود، مصرف انرژی الکتریکی به معنی […]
کاتالوگ
فارسی