به طور معمول در  پروژه های طراحی روشنایی سه مرحله زیر طی میشود:

طراحی مفهومی:

      در این مرحله طراح روشنایی شهری به صورت شماتیک ایده های نورپردازی خود را بیان می کند، برای مثال نشان می دهد که بر روی چه نقاطی می خواهد تاکید کند یا در چه سطوحی می خواهد از نور رنگی استفاده کند و یا اینکه فرم کلی چراغ مورد انتظار به چه ترتیبی خواهد بود. طراح روشنایی شهری می تواند برای ارائه طرح های خود از روش هایی مانند اسیکس و راندو و یا استفاده از نرم افزارهای تصویری مانند فتوشاپ استفاده کند.

طراحی اولیه:

      در این مرحله معمولا از نرم افزارهای تخصصی شبیه سازی و محاسبات روشنایی مانند: DIALux یا Relux استفاده می گردد. با کمک این نرم افزارها نوع دقیق چراغ و موقعیت نصب و زاویه تنظیم نور آنها با دقت بالایی تعریف میشود.

طراحی نهایی:

     در این مرحله نقشه هایی ( معمولا توسط نرم افزار اتوکد AutoCAD یا مشابه آن ) تهیه و در آنها جزئیات کاملی از نحوه نصب چراغ و موقعیت نصب آن ارائه می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

ارسال دیدگاه