در کنار رشد فزاینده ساختمان ها، مجتمع های مسکونی و اداری، مراکز خرید و.. توجه به زیبایی فضاهای شهری نیز پراهمیت تر و مشمول مطالعات و دگرگونی های خاص خود میشود. در این میان مبلمان شهری به عنوان یکی از مهمترین مولفه های زیباسازی شهری نقش محوری و پر رنگ تری پیدا می کند. بنابراین اجزاء تشکیل دهنده مبلمان شهری در کنار دیگر عناصر و شاخص ها در هویت بخشی و معنی دار شدن شهر به عنوان مامن و بستری فزاینده در تعاملات شهروندان موثر و حائز اهمیت است.

    شهر به عنوان ابزاری در تقسیم و تامین منابع، سود، بهره برداری از صنایع، بهره گیری از خدمات دولتی و.. میتواند جدا از مقوله توسعه اجتماعی در توسعه اقتصادی و سیاسی نیز ظاهر شود؛ اما جهت برآورده شدن این انتظارات مبلمان شهری چگونه میتواند در جایگاه یک کاتالیزور و حتی در مواقعی کنش زا و واکنش گرا قرار گیرد؟

    شهر به عنوان مکانی پویا و دارای حیات که البته حیات و پویایی خود را از انسان در حال رشد وام میگیرد، هم میتواند امن و آرام و هم ناایمن و تهی از جذابیت باشد، اگر بپذیریم توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مشروط به جذابیت و ایمنی محیط شهری است، آنگاه ایجاد زیبایی بصری مناظر شهری در ابتدای لیست اولویت های دست اندرکاران مدیریت شهری قرار خواهد گرفت؛ به قول ژان برون: ( قبل از مطالعه جوامع انسانی توجه به آثار ساخته شده توسط انسان در روی زمین ضروری است ) این آثار می تواند کلیه لوازم، تجهیزات و ابزارآلات مبلمانی شهر نیز باشد. چرا که فرم، ترکیب، چیدمان و حتی مصالح به کار رفته در آنها منعکس کننده فرهنگ آن جامعه، تداعی گر قومیت و مذهب، تجلی مسائل روان شناختی و در نهایت تبلور هویت ( توانایی تفاوت قائل شدن یک محیط از محیطی دیگر از تمامی جنبه ها ) آن منطقه جغرافیایی است. تمام این موارد از پشتوانه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن جامعه قلمداد میشود.

    بدون اشکال و پرفایده خواهد بود اگر مبلمان شهری که در چهار تیتر کلی مبلمان خیابانی، مبلمان پارکی، مبلمان ترافیکی و المان ها و سازه های تبلیغاتی یا آگاهی دهنده تقسیم میشود را طوری طراحی و اجرا کرد که در کنار القاء و ایجاد حس آرامش، رفاه، امنیت و دارای هارمونی با دیگر عناصر،  با معنی شدن شهر و آرمان های شهروندی و.. به کمک زیر ساخت های اقتصادی ( جذب گردشگر، بالابردن کیفیت و سرعت تعاملات تجاری، تسهیل در امور لجستیکی ) اجتماعی و سیاسی جامعه بشتابد.