قطعا از اثرگذارترین عوامل در ذهن هر شهروند مبلمان شهری است. هر شهر جدا از جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی، جذابیت های منحصر به فردی از عناصر و اجزای تشکیل دهنده مبلمان شهری را داراست؛ که در ذهن گردشگران تا حد زیادی باقی می ماند و از مولفه های تشخیص و به یاد آوردن سیاحت در آن شهر خواهد بود.

    مبلمان شهری از جنبه های مختلف مانند: شکل و فرم، تناسب و ابعاد، رنگ و حالت بر مخاطب خویش تاثیر می گذارد. لذا هم از جهت زیبایی شناختی و هم کمک به پاسخ به نیازهای بالاتر از جمله نیازهای ثانویه وعزت نفس انسان نقش دارد.

    هر فرد با حضور در یک محیط خاص توقع پیدا کردن احساسی خاص به آن فضا را دارد. بنابراین مبلمان شهری نمی تواند در به وجود آمدن حس در عابرین و گردشگران و ادراکی که از اجزای تشکیل دهنده آن محیط بخصوص حاصل میگردد، منفعل و بدون نقش باشد. به سادگی میتوان نتیجه گرفت که مبلمان شهری باید در شهروندان تاثیر مثبت و مطلوب از حیث عاطفی و روانی و برانگیختن احساسات داشته باشد. حس هویت، تعلق خاطر و انبساط خاطر از جمله آنها خواهد بود.

    صنعت گردشگری در ایران به دلایل مختلف شرایط ضعیفی را تجربه میکند، این در حالیست که با رونق این صنعت نه تنها منجر به تماس بیشتر و تبادل فرهنگی مردم با ملل دیگر میشود، بلکه از نظر اقتصادی و اشتغال زایی بسیار حائز اهمیت است. سرزمین بی نظیر ایران با پشتوانه قوی تاریخی، فرهنگ غنی، ارزش های والای دینی و ملی و بسیاری پتانسیل های شگفت انگیز دیگر، قطعا می تواند در در اولویت انتخاب گردشگران جهان قرار گیرد. در این راستا زیبایی شهر و مبلمان شهری نقشی تعیین کننده و مهم بر عهده می گیرد.

    مبلمان هر محل یا منطقه می تواند جاذبه ای خاص برای مخاطبی خاص داشته باشد؛ اما در برابر بی تناسبی یا  حضور پدیده ای دور از انتظار، رنگ می بازد و بدون تاثیر باقی می ماند. برای مثال مناسب بودن یک فضا برای نصب یک نیمکت پارکی زیبا، دارای ظاهر و معنایی خاص و عملکردی خاص خواهد شد، به این صورت که وقتی نیمکت پارکی در نزدیکی یک بنا یا فضای پرجاذبه گردشگری تعبیه شود توریست را در ابتدا به کاهش سرعت، سپس دعوت به استراحت و نهایتا مجبور و ملزم به توجه به منطقه مورد نظر خواهد کرد.

    تکرار منظم مبلمان شهری در یک منطقه همانند قرار گیری درختان به صورت ردیفی همراه با نور پایه چراغ های متوالی، شهروندان و گردشگران را ترقیب به پیاده روی بیشتر و تشویق به کسب لذت مضاعف از فضا می نماید. در نظر بگیرید که آن منطقه با انواع نیمکت پارکی که در کنارشان به صورت متناسب از لحاظ تعداد، فرم و رنگ مخزن زباله پارکی وجود داشته باشد؛ مکانی جهت بازی کودکان پیش بینی و با برخورداری از تجهیزات مدرن مانند: لوازم بازی پلی اتیلن در اشکال متنوع، لوازم بدنسازی و..؛ مزین گردد، بی شک در این حالت میتوان آسوده بود که مبلمان شهری در القاء حس رفاه، آرامش و امنیت به مخاطب خود موفق بوده است.