چراغ خورشیدی

چراغ سولار

 

 

 

 

 

 

 

 

چراغ خورشیدی |سولار| با فرآیندی کاملا اتوماتیک، تنها گزینه ی روشنایی معابر

و خیابان ها است که موجب بی نیازی قطعی از مصرف برق میشود.

شیوه عملکرد پایه چراغ خورشیدی:

در هنگام روز سیستم سولار با دریافت نور خورشید تحت اثر آرایه یا پنل خورشیدی، با فرآیند فوتوولتائیک؛ انرژی حاصل از تابش آفتاب را به الکتریسیته مبدل کرده و باتری سیستم را شارژ میکند؛ در زمان تاریک شدن هوا، این فرآیند توسط سنسور متوقف شده و دستگاه کنترلر شارژ باتری، پرژکتور سیستم را روشن مینماید.

با طلوع مجدد خورشید، پرژکتور توسط سنسور قطع و مراحل تجدید پذیری انرژی نیز که موجب شارژ باتری خواهد شد، آغاز میگردد. این سیکل در طول شبانه روز به طور مستمر تکرار میشود.

سیستم روشنایی خورشیدی

سیستم روشنایی خورشیدی

 

 

پنل خورشیدی

پنل خورشیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استفاده از سیستم های خورشیدی به غیر از معابر شهری در مناطقی که به هر دلیل امکان برق رسانی وجود ندارد نیز کاربرد پیدا میکند.

پایه چراغ خورشیدی

پایه چراغ خورشیدی

پایه چراغ سولار

پایه چراغ سولار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه پرژکتورهایی که شرکت مهندسی شهرسازان مدرن در تولید پایه چراغ های خورشیدی سولار استفاده می نماید:

 

پرژکتور COB & SMD

پرژکتور COB & SMD

 

چند مدل پیشنهادی پایه چراغ خورشیدی سولار:

مشخصات فنی

شرح کالا

پایه لوله ای ۲ تکه ( ۳ به ۲/۵ )، ضخامت ۲ و ۳ با رنگ کوره ای

فونداسیون آماده مخروطی ( ۷۰ سانتی ۲۵۰ کیلوگرمی )

پنل خورشیدی ۸۰ وات

باتری ۴۲ آمپر

شارژکنترلر ۱۰ آمپر میکرو پروسوسوری ( قابل تنظیم برای ساعات روشنایی )

باکس محافظ باتری ( ضد سرقت با ضریب مقاومت استاندارد و رنگ الکترو استاتیک )

همراه با پرژکتور ۲۰ وات C.O.B با نور سفید مایل به زرد آفتابی ( برند چری امریکا )

 

 

پایه چراغ سولار

۴/۵ متری

 

 

۱

پایه لوله ای ۲ تکه ( ۳ به ۲/۵ )، ضخامت ۲ و ۳ با رنگ کوره ای

فونداسیون آماده مخروطی ( ۸۰ سانتی ۳۰۰ کیلوگرمی )

پنل خورشیدی ۱۰۰ وات

باتری ۶۵ آمپر

شارژکنترلر ۱۰ آمپر میکرو پروسوسوری ( قابل تنظیم برای ساعات روشنایی )

باکس محافظ باتری ( ضد سرقت با ضریب مقاومت استاندارد و رنگ الکترو استاتیک )

همراه با پرژکتور ۳۰ وات C.O.B با نور سفید مایل به زرد آفتابی ( برند چری امریکا )

 

 

پایه چراغ سولار

۵/۵ متری

 

 

۲

پایه ۸ وجهی ۲ تکه با ضخامت ۲ و ۳ با پوشش گالوانیزه گرم

فونداسیون آماده مخروطی ( ۱۰۰ سانتی ۶۰۰ کیلوگرمی )

پنل خورشیدی ۱۲۰ وات

باتری ۶۵ آمپر

شارژکنترلر ۱۰ آمپر میکرو پروسوسوری ( قابل تنظیم برای ساعات روشنایی )

باکس محافظ باتری ( ضد سرقت با ضریب مقاومت استاندارد و رنگ الکترو استاتیک )

همراه با پرژکتور  ۴۰ وات C.O.B با نور سفید مایل به زرد آفتابی ( برند چری امریکا )

 

 

پایه چراغ سولار

۶ متری

 

 

۳

پایه ۸ وجهی ۲ تکه با ضخامت ۳ و ۴ با پوشش گالوانیزه گرم

فونداسیون آماده مخروطی ( ۱۰۰ سانتی ۷۰۰ کیلوگرمی )

پنل خورشیدی ۱۶۰ وات

باتری ۱۲۰ آمپر

شارژکنترلر ۱۰ آمپر میکرو پروسوسوری ( قابل تنظیم برای ساعات روشنایی )

باکس محافظ باتری ( ضد سرقت با ضریب مقاومت استاندارد و رنگ الکترو استاتیک )

همراه با پرژکتور ۶۰ وات C.O.B با نور سفید مایل به زرد آفتابی ( برند چری امریکا )

 

 

پایه چراغ سولار

۸ متری

 

 

۴

 

 

 

پرسنل واحد نصب و خدمات پس از فروش شرکت شهرسازان مدرن آماده نصب، راه اندازی و

سرویس پایه چراغ های خورشیدی، در تمامی نقاط کشور می باشند.

 

نصب و راه اندازی پایه چراغ خورشیدی

نصب و راه اندازی پایه چراغ خورشیدی

نصب پایه چراغ سولار

نصب پایه چراغ سولار

نصب پایه چراغ خورشیدی

نصب پایه چراغ خورشیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” استفاده از انرژی های تجدید پذیر، گامی موثر در بهبود شرایط زیست محیطی زمین است “

 

سولار

سولار