انواع پایه ترافیکی

 

از پایه ترافیکی جهت نصب چراغ های راهنمایی، معکوس شمارهای ترافیکی و تابلوهای اخباری استفاده می شود.

 

پایه ترافیکی چراغ راهنمایی

پایه ترافیکی چراغ راهنمایی

 

اندازه و ارتفاع پایه های ترافیکی:

پایه ترافیکی معمولا به صورت چند وجهی تولید و با پوشش گالوانیزه گرم مقاوم می گردد.

ابعاد و اندازه آنها معمولا به شرح زیر میباشد:

4 متری ایستاده ( عمود )، 6 در 2 متر، 6 در 3 متر، 6 در 4 متر، 6 در 5 متر و 6 در 6 متر

 

پایه ترافیکی ساده و چند تکه

پایه ترافیکی ساده و چند تکه

 

از پایه ترافیکی می توان به صورت چند منظوره، برای نصب انواع المان های شهری نیز استفاده نمود.

 

پایه ترافیکی راهنمایی و رانندگی

پایه ترافیکی راهنمایی و رانندگی

 

پایه دروازه ای ترافیکی:

نوع دیگر پایه ترافیکی، به پایه ی دروازه ای یا طاق نصرتی، معروف است؛ که جهت نصب تابلوهای اخباری در اتوبان ها، آزاد راه ها و جاده ها استفاده می شود.

 

پایه خیابانی دروازه ای

پایه خیابانی دروازه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایه ترافیکی معمولا از ورق های گالوانیزه شده و با رعایت استانداردهای ترافیکی تولید و نصب می گردد. در هنگام طراحی، منطبق با وزن تابلو ها، سرعت باد و شرایط خاص محیطی؛ مشخصات فنی پایه ها تعیین می شود. برای مثال در مواردی که از تابلو های VMS  یا دیگر تابلوهای LED استفاده میشود؛ به دلیل وزن زیاد، پایه ها نیز می بایست قوی تر و مستحکم تر گردد.

 

پایه ترافیکی دروازه ای

پایه ترافیکی دروازه ای

 

 

 

(( شرکت شهرسازان مدرن، آماده تولید انواع پایه ترافیکی با مشخصات فنی استاندارد یا مشخصات فنی خاص میباشد ))