فاکتورهای موثر در طراحی روشنایی شهری

 

نوع فعالیت:

     اولین و مهترین عامل در طراحی روشنایی نوع فعالیتی است که در آن محیط صورت می گیرد. خواسته های ما از یک سیستم روشنایی در یک فروشگاه یا دفتر کار با یک پارک متفاوت است؛ بنابراین از منظر طراحی مبلمان شهری سیستم روشنایی در مرحله نخست باید بتواند نیازهای کاربران برای انجام فعالیت های لازم را فراهم کند. این شیوه طراحی روشنایی شهری، طراحی مبتنی بر کمیت است.

نوع معماری:

      در کنار توجه به نوع کاربری در یک محیط، باید به نوع معماری هم توجه داشت. بنابراین طراحی روشنایی پارک و محیط هایی با فضای باز رابطه مستقیم با نوع طراحی آن محوطه دارد به عنوان مثال: شکل هندسی محیط، تعداد و ارتفاع درختان، تعداد و نوع المان ها و …

اتمسفر یا فضای مورد انتظار:

      نورپردازی شهری میتواند بر احساس افراد تاثیر بگذارد؛ بنابراین می توان با کمک نورپردازی، اتمسفر متفاوتی در محیط ایجاد کرد. در مبلمان شهری برای ایجاد اتمسفر مورد انتظار می توان به دیدگاه ریچارد کلی اشاره کرد؛ در این دیدگاه برای ایجاد اتمسفر مورد انتظار به سه نوع نور عمومی، نور تاکیدی و نور تزئینی توجه میشود. نور عمومی فضای خنثی ایجاد میکند و یک محیط خنثی وظیفه اش فراهم کردن کانون توجه انسان به یک سری نشانه ها یا المان ها است. در مبلمان شهری و محیط های باز آن، فراهم کردن نور تاکیدی بسیار اهمیت پیدا می کند؛ زیرا در هر شهر نقاط مشخصی وجود دارد که از نظر بصری دارای اهمیت بیشتری است و بینندگان به آن توجه بیشتری می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

ارسال دیدگاه